Webshops en Recepten

Receptplichtige diergeneesmiddelen kunnen wij leveren voor patienten die bij ons ingeschreven staan. Inmiddels zijn ze ook in enkele webshops verkrijgbaar. Het blijkt echter moeilijk om dit (rendabel) te kunnen uitvoeren binnen de wettelijke eisen (Wet Dieren, Regeling Diergeneesmiddelen, artikel 5.13).

Voor gezelschapsdieren geldt namelijk dat de hoeveelheid af te leveren diergeneesmiddelen in het recept maximaal voor een behandeling van één maand na de datum van het recept is. Sommige webshops suggereren echter dat recepten niet nodig zijn,  dat ze voor een periode van 3 maanden mogen leveren, of dat recepten voor een half jaar of een jaar mogelijk zijn.  Dit is dus strafbaar en absoluut onjuist. Wij zullen dergelijke illegale recepten uiteraard NIET verstrekken.

Het blijkt vooralsnog lastig om (internationale) webshops te dwingen om te voldoen aan de nederlandse wettelijke eisen. In Europees verband worden er daarom maatregelen voorbereid om de handhaving hiervan te vergemakkelijken, maar deze zullen naar verwachting pas in 2020 tot stand komen.

Staat je huisdier ingeschreven in ons bestand, en hebben wij het dier recent nog gezien: dan kan een recept hier besteld worden. Uiteraard kunt u ons daarvoor ook bellen op 0475 496262.