Overleden, en dan ?

Onvermijdelijk komt eens het moment dat je afscheid moet nemen van je geliefde huisdier.

Dan kunnen de volgende vragen opkomen :

1) Welke mogelijkheden zijn er voor de laatste rustplaats ?
2) Afmelden chipregistratie hond
3) Afmelden voor hondenbelasting

1) Voor de laatste rustplaats zijn er de volgende mogelijkheden:

A) Naar een dierencrematorium

Veel huisdieren worden gecremeerd. Wij verwijzen daartoe – naar wij vernemen tot grote tevredenheid – meestal door naar het Dierencrematorium Roermond. Op de locatie in Roermond vinden echter tijdelijk geen crematies meer plaats maar zij halen huisdieren nog wel op zowel bij een eigenaar thuis als op onze praktijk.  Vervolgens zal (tijdelijk) de crematie op een andere locatie plaatsvinden, bv in Beek. Voor meer informatie verwijzen we naar hun websites Home – Dierenuitvaartcentrum Nootdorp en Roermond (shcn.eu) en: https://www.dierencrematorium-maasenbeek.nl/

B) Thuis begraven

Huisdieren mogen worden begraven op een terrein dat de eigenaar van het overleden dier ter beschikking staat (dus bv de eigen tuin), en daarbuiten ook op eventueel door het gemeentebestuur daarvoor aangewezen plaatsen.

C) Begraven op de Dierenbegraafplaats in Buggenum

Er is een speciale begraafplaats voor dieren, op de Dierenbegraafplaats in Buggenum. Voor informatie kunt of familie Rulkens bellen op tel.nr 0475 – 594186

D) Verbranding

Indien gewenst kan een huisdier ook op de praktijk worden achtergelaten voor ‘destructie’ : in een zogenaamd ‘destructie-bedrijf’ worden dierlijke materialen op een duurzame manier verwerkt, nl tot diermeel en dierlijk vet dat (uitsluitend) als ‘biobrandstof’ wordt gebruikt voor de productie van groene energie. Meer informatie is te vinden op de website van Rendac.

2)Afmelden chipregistratie hond

De wetgeving omtrent Identificatie en Registratie van honden schrijft voor dat de registratie van het chipnummer van een hond na overlijden afgemeld moet worden. Dit kan een eigenaar zelf kostenloos doen, bij de databank waarbij het chipnummer is geregistreerd

3) Een afmelding voor de gemeentelijke hondenbelasting

Deze moet binnen 6 weken gedaan worden via de website van bsgw of telefonisch bij de BsGW via 088-8420420. Via de website kan dit alléén als er een euthanasieverklaring van de dierenarts wordt bijgevoegd. Een digitale verklaring kunnen wij op verzoek naar u mailen.

Zonder euthanasieverklaring, bv omdat de hond spontaan is overleden, dan kan de afmelding alléén telefonisch gedaan worden bij de BsGW via 088-8420420

Na de afmelding volgt (indien van toepassing) een creditering van de hondenbelasting voor de nog resterende betaalde periode.