Chocolade

Chocolade vergiftiging

Niet bij iedereen is bekend dat CHOCOLADE vergiftigingsverschijnselen kan veroorzaken bij honden. Het bevat als toxische stof namelijk theobromine, een stof die invloed heeft op het zenuwstelsel en de spieren. Honden kunnen theobromine maar langzaam uit hun lichaam verwijderen, waardoor klachten pas 1 tot 10 uur na opname van de chocolade ontstaan. Vergiftigingsverschijnselen kunnen variëren van onrust, trillen en veel drinken, tot epileptiforme aanvallen, coma en zelfs overlijden ! Het gehalte aan theobromine in chocolade is sterk afhankelijk van de soort (kleur) van de chocolade : witte chocolade bevat vrijwel geen theobromine, melkchocolade echter wel; pure chocolade bevat 3x zoveel theobromine als melkchocolade.

Belangrijk is uiteraard om te weten bij welke hoeveelheid vergiftigingsverschijnselen kunnen optreden, dit blijkt echter per hond sterk verschillend te zijn. Er zijn wel algemene richtlijnen te geven :

  • lichte vergiftigingsverschijnselen kun je bij een hond van 10kg zien bij inname van 100 gram melkchocolade of 30 gram pure chocolade
  • ernstige verschijnselen kun je bij een hond van 10kg zien bij inname van 300 gram melkchocolade of 100 gram pure chocolade

Als u op tijd ontdekt dat uw hond teveel chocolade heeft opgegeten kunnen wij uw hond een injectie geven zodat dit weer uitgebraakt wordt. In een later stadium is er geen behandeling mogelijk met een soort tegengif, maar kunnen we indien er vergiftigingsverschijnselen optreden vaak wel nog levensreddend optreden, helaas is dit niet altijd succesvol : neem dus geen risico, en geef in elk geval zelf geen chocolade aan uw hond !

Voor alle duidelijkheid: voor mensen is de theobromine in chocolade niet giftig, ook niet bij opname van grote hoeveelheden !