APK en vaccinatie

Omdat je van je dier houdt is het logisch dat je het regelmatig door een dierenarts laat onderzoeken (kortgezegd: een APK laat doen). Een huisdier kan immers niet zelf zeggen dat er iets niet helemaal in orde is. Sterker nog, een dier heeft een natuurlijk instinct om zo lang mogelijk symptomen van ziekte te verbergen.

Aangezien één levensjaar van een hond of kat overeenkomt met 6-10 mensenjaren, verdient elk huisdier dus een jaarlijkse controle bij de dierenarts. Dan wordt oa ook het gewicht, het gebit en de gewrichten beoordeeld. Mooi dus dat Sterkliniek Heythuysen als service oproepberichten verstuurt om je eraan te herinneren dat het weer tijd wordt voor een controle !

Bij deze jaarlijkse APK wordt ook altijd de vaccinatiestatus van je huisdier bekeken. Met de huidige moderne vaccins kunnen op een uitermate veilige¹ manier besmettelijke ziekten worden voorkomen2. Let op: om uitbraken van ziekten te voorkomen is het noodzakelijk dat een voldoende groot deel van de populatie honden en katten daadwerkelijk gevaccineerd wordt: als je buurman/vrouw zijn hond of kat laat vaccineren heb jij daar dus ook voordeel van maar het omgekeerde geldt dus ook !

Na de basisvaccinaties (dus na de herhalingsvaccinatie op de leeftijd van 1 jaar) hoeft bij honden alléén de vaccinatie tegen ziekte van Weil (L=Leptospirose) en besmettelijke hondenhoest jaarlijks herhaald te worden (want die werken maximaal 1 jaar); vaccinatie tegen DHP (Distemper=hondenziekte, Hepatitis=leverontsteking en Parvo) is dan in principe nog maar 1x per 3 jaar nodig.

Bij katten hoeft de vaccinatie tegen kattenziekte maar 1x per 3 jaar herhaald te worden; vaccinatie tegen niesziekte echter jaarlijks (in elk geval bij katten die ook buitenshuis komen of als er meerdere katten in huis aanwezig zijn).

Vaccinatieschema hond en kat

Het is in principe mogelijk om door middel van bloedafname (‘titeren’) vast te stellen of de DHP-componenten in de vaccinatie bij honden en de kattenziekte-component in de vaccinatie bij katten zelfs nog langer dan 3 jaar kan worden uitgesteld. Maar houdt rekening met de volgende punten:

1)Door diverse oorzaken klopt de testuitslag in 20% (!!) van de gevallen niet (en is je dier dus niet beschermd terwijl je denkt van wel of omgekeerd)

2) Het is bij honden niet mogelijk om met willekeurige componenten (bv D of H of P) naar keuze te vaccineren – deze vaccins bestaan helaas niet

3) Onduidelijk is wanneer de titertest herhaald moet worden, na 1, 2 of 3 jaar ?

4) Vaccinaties tegen ziekte van Weil en besmettelijke hondenhoest moeten sowieso jaarlijks herhaald worden (daarvoor is ‘titeren’ technisch  ook niet eens mogelijk).

NB Er is een fabrikant die aanbeveelt om zijn titertest ook te gebruiken om te bepalen wanneer de afweerstoffen van het moederdier in het bloed van pups zijn verdwenen om een ‘optimaal’ vaccinatietijdstip van pups te bepalen. Dat wordt echter door deskundigen ontraden vanwege een aantal grote nadelen:

1)De bloedafname en titertest moeten elke 2-3 weken herhaald worden

2)Zoals gemeld bestaan vaccins met willekeurige componenten D en/of H en/of P niet waardoor

3)Het gevolg is dat de pups in de ongewenste situatie gebracht worden dat ze – tot de hervaccinatie – onvermijdelijk een periode van onvoldoende afweer hebben terwijl

4)Bestaande vaccins ook bij aanwezigheid van maternale afweerstoffen toch voor een goede afweeropbouw tegen DHP zorgen en je pup dan dus helemaal niet aan een periode van onvoldoende afweer wordt blootgesteld.

De wetenschappelijke stand van zaken op dit gebied staat tot in detail vermeld in dit document.

¹Uitzondering zijn leukemie vaccins voor katten; die kunnen een negatieve invloed hebben op de gezondheid van katten (al is de kans daarop slechts uiterst klein) dus die zitten uiteraard niet in ons standaard vaccinatiepakket

2Wettelijk verplichte vaccinaties zijn alléén de rabiesvaccinatie voor honden of katten die naar het buitenland gaan (3 jaar geldig) of vaccinaties van honden of katten die naar een pension gaan