Aandachtspunten ivm Corona

Voor behandelingen op afspraak is onze praktijk ook tijdens de lockdown gewoon op de gebruikelijke uren geopend. Wel wijzen we op de volgende aandachtspunten in dit kader:

  • Als begeleider van de dieren mag slechts één persoon mee naar binnen, met mondkapje
  • Wacht even in de hal of buiten als u ziet dat er al 2 cliënten in de wachtkamer aanwezig zijn
  • Kom niet binnen als u of gezinsleden symptomen hebben die zouden kunnen passen bij een Corona-virusinfectie
  • Vóór en na het bezoek kunt u de handen bij ons in de hal desinfecteren
  • Hanteer de inmiddels bekende algemeen geadviseerde hygiënische adviezen
  • Huisvisites doen we voorlopig alleen bij uitzondering
  • Door bestellingen van medicatie telefonisch of via onze website vóóraf door te geven kunnen wij deze al klaarzetten en aldus het proces van afgifte versnellen
  • Waar we in onze planning altijd al streefden naar een lege wachtkamer om wachttijd te voorkomen, krijgt dat nu extra aandacht omdat we daarmee ook de kans op overdracht van een infectie zo klein mogelijk houden. Daar bij helpt het als eenieder op het afgesproken tijdstip aanwezig is, dus niet te vroeg maar ook niet te laat, en als de besprekingen aan de balie beperkt worden tot de overdracht van noodzakelijke informatie