Dodelijke hondenziekte

In de afgelopen tijd meldden verschillende media dat er bij een vos in Duitsland (net over de grens bij Roermond) de ziekte van Carré (=Hondeziekte=Distemper) is aangetroffen, een dodelijke ziekte die ook gevaarlijk is voor honden.

De ziekte van Carré wordt veroorzaakt door een virus dat ontstekingen kan veroorzaken bij de longen, maag en darmen of in het zenuwstelsel. Dat betekent uiteraard niet dat bij een hond die nu last heeft van zijn maagdarmkanaal als eerste gedacht moet worden aan de ziekte van Carré ! Het virus dat ze ziekte van Carré veroorzaakt is wel erg besmettelijk. Het wordt overgebracht via hoesten, niezen, proesten, direct en indirect contact. Het virus is ook aanwezig in ontlasting en urine van besmette dieren (vossen).

Direct of indirect contact met vossen in de duitse bossen bij Roermond moet dus voorkomen worden. Gelukkig worden honden normaliter preventief gevaccineerd tegen de ziekte van Carré. Zodra de afweer van een hond (op een leeftijd van 1 jaar) voldoende is opgebouwd, hoeft deze vaccinatie bovendien maar 1x per 3 jaar herhaald te worden, en dan is er dus geen risico op ziekte door besmetting.

Honden die niet (voldoende) gevaccineerd zijn bouwen na een vaccinatie bijzonder snel en effectief beschermende antistoffen op: al na enkele uren treedt er bescherming op tegen ernstige ziekte, en na enkele dagen is de bescherming al volledig.

Er is gelukkig (nog ?) geen melding van een hond die hier in de regio door een vos besmet is. Paniek is nooit verstandig, en ook in dit geval dus zeker niet nodig.