ISO 9001:2015

Het ISO kwaliteitsmanagementsysteem van Sterkliniek Dierenartsen wordt jaarlijks getoetst door een externe en internationale geaccrediteerde organisatie Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA). LRQA controleert of de centrale organisatie het toezicht op de verschillende Sterklinieken naar behoren uitvoert. Kortom of de klinieken zich houden aan alle verplichtingen en regels die zij met elkaar hebben afgesproken. Hierbij kunt u denken aan administratieve zaken zoals dossiervorming, klachtenprocedures, klanttevredenheidsonderzoeken maar ook veiligheid van bijvoorbeeld apparatuur, nascholing en complicatie beheer.
De ISO 9001 norm wordt periodiek aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen in kwaliteitsmanagement. In de nieuwste norm komen minder verplichte schriftelijke elementen voor en wordt zeer veel betrokkenheid van de directie verwacht. Hierdoor is ISO 9001:2015 efficiënter en geschikter voor onze organisatie. De afgelopen maand heeft Sterkliniek Dierenartsen de transitie van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015 succesvol doorlopen en hebben we ons certificaat zonder penalty’s behaald! Een geweldig resultaat waar wij als organisatie trots op mogen zijn.

ISO 25042017 logo