Overleden, en dan ?

Onvermijdelijk komt eens het moment dat je afscheid moet nemen van je geliefde huisdier.

Dan kunnen de volgende vragen opkomen :

1) Welke mogelijkheden zijn er voor de laatste rustplaats ?
2) Afmelden chipregistratie hond
3) Afmelden voor hondenbelasting

1) Voor de laatste rustplaats zijn er de volgende mogelijkheden:

A) Naar een dierencrematorium

Veel huisdieren worden gecremeerd. Wij verwijzen daartoe – naar wij vernemen tot grote tevredenheid – meestal door naar het Dierencrematorium in Roermond. Zij halen huisdieren zowel op bij een eigenaar thuis als op onze praktijk. Voor meer informatie verwijzen we naar hun website : www.shcn.nl

B) Thuis begraven

Huisdieren mogen worden begraven op een terrein dat de eigenaar van het overleden dier ter beschikking staat (dus bv de eigen tuin), en daarbuiten ook op eventueel door het gemeentebestuur daarvoor aangewezen plaatsen.

C) Begraven op de Dierenbegraafplaats in Buggenum

Er is een speciale begraafplaats voor dieren, op de Dierenbegraafplaats in Buggenum. Voor informatie kunt op deze website kijken, of familie Rulkens bellen op tel.nr 0475 – 594186

D) Verbranding

Indien gewenst kan een huisdier ook op de praktijk worden achtergelaten voor ‘destructie’ : in een zogenaamd ‘destructie-bedrijf’ worden dierlijke materialen op een duurzame manier verwerkt, nl tot diermeel en dierlijk vet dat (uitsluitend) als ‘biobrandstof’ wordt gebruikt voor de productie van groene energie. Meer informatie is te vinden op de website van Rendac.

2)Afmelden chipregistratie hond

De wetgeving omtrent Identificatie en Registratie van honden schrijft voor dat de registratie van het chipnummer van een hond na overlijden afgemeld moet worden. Dit kan een eigenaar zelf kostenloos doen, bij de databank waarbij het chipnummer is geregistreerd

3) Een afmelding voor de gemeentelijke hondenbelasting

Deze moet gedaan worden via de website van bsgw of telefonisch via 088-8420420. Er volgt dan een vermindering van de hondenbelasting voor de nog resterende betaalde periode. Om met terugwerkende kracht te kunnen afmelden is een verklaring van euthanasie van de dierenarts nodig (dus alléén bij een afmelding met terugwerkende kracht, anders is die verklaring niet nodig). Dit kan bij een digitale melding online worden bijgevoegd, of per post worden opgestuurd naar BsGW   Postbus 1271  6040 KG  Roermond