Aandachtspunten ivm Corona

De maatregelen die van kracht zijn ivm de corona-epidemie worden gestaag afgebouwd. Graag wijzen we nog op de volgende aandachtspunten:

  • in de praktijk blijft het dragen van een mondkapje vooralsnog verplicht
  • hanteer de bekende algemeen geadviseerde hygiënische adviezen
  • waar we in onze planning altijd al streefden naar een lege wachtkamer om wachttijd te voorkomen, krijgt dat nu extra aandacht omdat we daarmee ook de kans op overdracht van een infectie zo klein mogelijk houden. Daarbij helpt het als eenieder op het afgesproken tijdstip aanwezig is, dus niet te vroeg maar ook niet te laat, en als de besprekingen aan de balie beperkt worden tot de overdracht van noodzakelijke informatie